+32(0)14 95 39 40

Referentiecase – Fnac Vanden Borre

Home » Referentiecase – Fnac Vanden Borre

Fnac Vanden Borre vermindert aantal transporten & containers door slimmere interne organisatie

Sinds juli 2016 maken Fnac en Vanden Borre deel uit van dezelfde groep. Onder de naam Fnac Vanden Borre werken beide winkelketens samen achter de schermen, met eenzelfde missie: slimme én duurzame keuzes, daar gaan we voor. Rekening houdend met het belang van duurzaamheid en kwaliteit wil Fnac Vanden Borre het verschil maken: hun klanten informeren en begeleiden om doordachte keuzes te maken. Dankzij hun nieuwe Akte van Vertrouwen kiezen ze bij Vanden Borre voor het leven. Voor kwaliteitsproducten, lange relaties en een menselijke aanpak.

 

Fnac Vanden Borre heeft twee distributiecentra en vijf lever platformen in België van waaruit respectievelijk de 73 Vanden Borre en 13 Fnac winkels en de klanten van Vanden Borre die een nieuwe tv of groot elekto gekocht hebben worden beleverd. Op deze locaties komen verschillende recycleerbare materialen vrij zoals karton, kunststoffen, EPS (isomo), hout...

Een slimme én duurzame keuze, daar gaan we voor!

Met het oog op hun missie ‘slimme én duurzame keuzes, daar gaan we voor’, wilde Fnac Vanden Borre ook zelf meer doordachte keuzes maken op het gebied van hun afvalbeheer, met een positieve impact op zowel financieel als ecologisch vlak, om zo hun steentje bij te dragen aan een duurzamere wereld.

Afvalbeheer staat al jaren op de agenda maar door gebrek aan interne data en te weinig praktische projectbegeleiding vanuit de ‘afvalophaler’, kwam er weinig schot in de zaak. 

 

Fnac Vanden Borre besloot om de markt op te gaan om een specialistische partner te zoeken die hen kan bijstaan om haar doelstellingen, zowel op korte als op lange termijn, te realiseren. Daarbij liet Fnac Vanden Borre in 2020 haar oog vallen op Recycling Partners Belgium (RPB). RPB ontzorgt organisaties van hun totale afval- en materialenbeheer. RPB zet als onafhankelijke partner in op verduurzaming, optimale afval valorisatie en totale ontzorging. Een slimme samenwerking, waar we beiden ten volle voor zijn gegaan!

"


De samenwerking met RPB past perfect in het strategisch plan Everyday van onze groep (Fnac Darty), dat duurzame consumptie centraal stelt. Bovendien is het de doelstelling van onze groep om de CO2-uitstoot van onze activiteiten tegen 2030 met 50% te verminderen ten opzichte van 2019, en dit om verdere klimaatveranderingen te voorkomen. Om dit te bereiken moeten de manier waarop we de dingen doen continu in vraag stellen en optimaliseren. Dankzij het partnership met RPB zijn we er alvast in geslaagd om het aantal transporten met 18% te reduceren, waardoor we op jaarbasis niet alleen 4.578 kg CO2, maar ook aanzienlijke kosten besparen. Onze verdere focus ligt op een nog betere bronsortering en inzameling van onze afvalstromen en met RPB aan onze zijde vertrouwen we erin dat we hierin zullen slagen.

Ann van Vooren
Procurement Manager, Fnac Vanden Borre

De weg naar een duurzaam afvalbeheer en topimale valorisatie

RPB voerde op de verschillende locaties van Fnac Vanden Borre een Quickscan uit. Na de analyse van deze scan werden er verschillende optimalisaties geïdentificeerd door RPB om het afvalbeheer van Fnac Vanden Borre te verduurzamen, materialen beter te valoriseren en de interne organisatie te optimaliseren.

Bij aanvang van de samenwerking bracht RPB het volledige afvalbeheer van Fnac Vanden Borre in kaart. Van een inventaris van de materialen en de decentrale en centrale inzamelmiddelen tot aan de afvoer en verwerking ervan. Ook bronsortering in de winkels bleek gedurende het proces van belang te zijn, aangezien hun afval retour gaat naar de distributiecentra.

 

Vervolgens is er gezamenlijk een afvalbeleid afgesproken en zijn corrigerende maatregelen doorgevoerd om de bronsortering te verbeteren. Ook vond er een andere grote aanpassing plaats, namelijk de reorganisatie van de centrale inzamelmiddelen op distributiecentrum niveau.

"


Fnac Vanden Borre en RPB stellen zich op als collega’s van elkaar en streven dezelfde doelen na, waaronder restafvalreductie, hogere recyclage scores & minder transporten. Vanuit de beschikbare data en de operationele situaties per locatie tracht RPB in het belang van de klant steeds nieuwe, maar realistische initiatieven te lanceren die het afvalbeheer verduurzamen en optimaliseren. Verandering is niet altijd eenvoudig, maar het helpt als beide partijen de schouders eronder zetten en 100% overtuigd zijn van de te realiseren meerwaarde.

Stijn Smetsers
Partner RPB

Onnodige kosten schrappen en transporten uitsparen

Door materialen slimmer te compacteren en door overbodige containers weg te laten halen, zijn we erin gezamenlijk in geslaagd om onnodige kosten te schrappen en vele kilometers en bijbehorende CO2-output te besparen.

 

Zo is het gemiddeld gewicht van afgevoerde karton containers gestegen met bijna 15%, waardoor er minder transport ingepland en uitgevoerd dient te worden. In de distributiecentra zijn er daarnaast 12% minder containers nodig, deze optimalisatie brengt de volgende drie voordelen met zich mee:

♻️ Minder huurkosten
♻️ Meer plaats voor kernactiviteiten van Fnac Vanden Borre
♻️ Meer optimale vulling van overblijvende containers en persinstallaties

 

Maar daar stopt het niet. RPB blijft steeds projecten voorstellen om zo stap voor stap beter te worden. Zo zijn we opties aan het onderzoeken om EPS (isomo) op locatie te compacteren en om zo wederom verschillende transport uit te sparen, alsook de bijhorende CO2. Door samen slimme keuzes te maken verduurzaamt Fnac Vanden Borre zich stap voor stap.

Benieuwd wat RPB voor uw organisatie kan betekenen?

Share via
Copy link
Powered by Social Snap