Advies op maat

Home » Advies op maat

Recycling Partners Belgium geeft advies dat past bij uw specifieke bedrijfssituatie. Hiervoor analyseren we eerst het afval- en materialenbeleid binnen uw organisatie door middel van een Quick Scan-analyse. Daarbij bepalen we of u aan alle wettelijke voorwaarden voldoet en of uw interne processen optimaal en duurzaam verlopen.

We meten en analyseren desgewenst de CO2-uitstoot van uw bedrijf en adviseren u over een uitstootreductie.
Op basis van deze analyses stellen we op maat een plan op voor het meest optimale en duurzame afval- en materialenbeheer.

MVO

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

MVO is een integrale visie op een duurzame bedrijfsvoering.
Een bedrijf dat maatschappelijk verantwoord onderneemt, maakt bij iedere bedrijfsbeslissing een afweging tussen de verschillende maatschappelijke en economische effecten hiervan. Deze manier van afvalverwerking is dus goed voor uw bedrijfsbalans én voor het milieu.
Bovendien versterkt u hiermee uw bedrijfsimago op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

Certificering

Wij handelen conform de regels van de geldende wetgeving en zijn erkend door OVAM.
Bovendien werken we alleen samen met gecontroleerde en vergunde eindverwerkers.
Bij ons is uw afval dus in goede handen!