Duurzaam afval- en materialenbeheer voor Danone Rotselaar met de sorteeropleidingen van RPB

Danone is een voedingsmiddelenbedrijf dat is gespecialiseerd in zuivelproducten en yoghurt. Sinds de jaren zestig heeft Danone een productie-eenheid in België, die vandaag de dag één van de vlaggenschepen is van Danone.

 

Danone Rotselaar is de grootste yoghurt productiesite in Europa met heel wat troeven in huis die al decennialang hun waarde bewijzen: de ideale ligging in het hartje van Europa, goed opgeleid personeel en verse melk van hoogstaande kwaliteit afkomstig van de nabijgelegen melkveebedrijven. Hun specialiteit? Drinkyoghurts in 100 ml flesjes.

 

De fabriek is één van de meest innovatieve, mensgerichte en milieubewuste fabrieken. Met hun gloednieuwe slogan ‘One Planet. One Health.’ weerspiegelt Danone haar visie: de gezondheid van de mens en de gezondheid van de planeet zijn met elkaar verbonden.

De weg naar duurzaam afval- en materialenbeheer

Met die slogan in het achterhoofd levert Danone al jarenlang grote inspanningen om hun gebruikte materialen correct te sorteren om zo duurzaam mogelijk om te gaan met natuurlijke grondstoffen. Toch merkte Danone op dat er nog talloze mogelijkheden zijn om beter te sorteren en meer materialen uit het restafval te halen.

 

Samen met haar medewerkers streeft het bedrijf naar een zero waste omgeving. Dit betekent het ontwerpen van producten en het managen van processen om niet alleen de hoeveelheid, maar ook de toxiciteit van afval en materiaal systematisch te vermijden en te verwijderen. Zo worden hulpbronnen bijvoorbeeld bewaard en hersteld in plaats van ze te verbranden.

 

Deze duurzame en milieubewuste mentaliteit is niet altijd vanzelfsprekend om toe te passen. Om ervoor te zorgen dat deze mentaliteit leeft in alle lagen van de organisatie, ging Danone op zoek naar een strategische partner om samen met hen het afvalbeheer te verduurzamen en zoveel mogelijk medewerkers op de duurzame kar te trekken en te streven naar een zero waste omgeving.

Een betrouwbare partner voor een duurzame omgeving

Danone had een duidelijk doel voor ogen in haar zoektocht naar de geschikte partner: de organisatie waarmee ze in zee zouden gaan, moest gefocust zijn op verduurzaming met een expertise in afval valorisatie, interne organisatie en het juridische kader.

 

Recycling Partners Belgium (RPB) vormde de ideale fit. RPB fungeert als centrale afval- en materialenbeheerder die zo organisaties, als Danone, ontzorgt. Samen met Danone ging RPB aan de slag, stap voor stap.

 

In samenwerking met de milieucoördinator van Danone Rotselaar gingen ze van start met het afvalbeleid en de praktische invulling ervan. Bij opstart van de samenwerking werd een Quickscan uitgevoerd van het afvalbeheer en werden verschillende optimalisaties geïdentificeerd, waaraan Danone en RPB vervolgens samenwerken met het oog op restafvalreductie, verhoging van recyclage scores en kostenefficiëntie. De rol en expertise van de door RPB (nieuw) aangestelde, lokale en/of gespecialiseerde ophalers en verwerkers is daarbij cruciaal.

"


Perfect afval- en materialenbeheer bestaat niet omdat het sterk afhankelijk is van omstandigheden en menselijk gedrag, maar we streven samen met onze klant elke dag naar beter, stap voor stap, fractie voor fractie, vezel per vezel. Duidelijk beleid en breed gedragen sorteerinstructies en -opleidingen zijn een essentieel onderdeel van dit proces.

Stijn Smetsers
Partner bij RPB

Sorteeropleidingen voor sensibilisering van de medewerkers

Een belangrijk onderdeel van dit hele proces waren niet alleen de sorteerinstructies en -proeven, maar ook de opleidingen die hiermee gepaard gingen. Het sorteren en recycleren van afval is een dagdagelijkse taak binnen de productie en logistiek van Danone. Door de sorteeropleidingen betrekt RPB de medewerkers die effectief betrokken zijn bij het materiaalproces van Danone.

RPB verzorgde 8 opleidingen over alle productieshifts van Danone. De opleidingen werden ook gegeven tijdens het weekend en in de nacht, om zo elk van de 45 Danone medewerkers die betrokken zijn bij het materiaalproces over deze nieuwe sorteerinstructies en -proeven te informeren. Het doel van deze opleidingen is om het personeel te informeren en te sensibiliseren rond de noodzaak tot sorteren aan de bron. Op die manier kan er zo veel mogelijk materiaal op een zo eenvoudig mogelijke manier gerecycleerd worden en hoeft het niet verbrand te worden.

"


Deze sorteeropleiding is ook belangrijk om aan onze mensen, die dagelijks de afval- en materiaalstromen inzamelen, te kunnen tonen hoe belangrijk hun taak is. Dat wordt namelijk vaak onderschat, zoals ook de impact van verkeerd sorteren.

Griet Lambrechts
Milieucoördinator, Departement EHSF
Danone Rotselaar

Goed opgeleide medewerkers met sorteerkennis en inzicht in het recyclageproces zorgen voor de succesfactor in het proces naar een zero waste omgeving. Dankzij de samenwerking tussen RPB en Danone staat de fabriek van Danone Rotselaar opnieuw een stap dichter bij haar doelstelling!

Benieuwd wat RPB voor uw organisatie kan betekenen?

Share via
Copy link
Powered by Social Snap